Ja rekomandojmë një shoku

Omron E2 Elite

OMRON E2 Elite është një lehtësim i fuqishëm për dhimbje që ju mundëson të lehtësoni simptomat tuaja të dhimbjes, bazuar në teknologjinë TENS (stimulues transkúvedal nervor elektrik).
omron-e2-elite8