Ja rekomandojmë një shoku

I-Gel supraglottic airway

I-Gel supraglottic airway Zëvendësues i maskës laringale, gjatë intubimit
igel