Ja rekomandojmë një shoku

Tensiometër Omron M2

Omron M2 - matës i shtypjes së gjakut.
omronm28