Ja rekomandojmë një shoku

Hexanios G+R 1L

Perdoret per dezinfektimin e instrumenteve
hexanios